História clubu

Začiatky klubu siahajú až do roku 2010 kedy sa v Bratislavskej Devínskej Novej Vsi dalo dokopy pár nadšencov boxu a začali si sami najprv v pivnici u jedného z chalanov a neskôr na miestnom školskom dvore organizovať prvé tréningy.

História Best Boxing Clubu

História Best Boxing Clubu

Začiatky klubu siahajú až do roku 2010 kedy sa v Bratislavskej Devínskej Novej Vsi dalo dokopy pár nadšencov boxu a začali si sami najprv v pivnici u jedného z chalanov a neskôr na miestnom školskom dvore organizovať prvé tréningy.

Postupom času pribúdalo stále viac záujemcov o box a keď prišla zima, začala sa hľadať hala, aby sa mohlo v tréningoch pokračovať. Nakoniec sa našli priestory v Bratislave – Rači a tí, ktorí už mali vodičáky a autá, pozbierali ostatných a chodilo sa boxovať tam.

Koncom roka 2012 sa uvoľnili priestori v Best fite v Devínskej a tak sa opäť sťahovalo a klub po prvýkrát začal oficiálne vystupovať pod menom Best Boxing Club. Priestory v Best fite boli luxusné a tak niet divu, že onedlho tu vyrástla ozajstná boxerňa a s ňou prichádzali stále noví členovia. Začali sa ukazovať prvé talenty a s nimi začínali aj prvé zápasy.

Začiatkom roka 2013 sa pridružil k Best Boxing Clubu aj miestny klub thajského boxu a odvtedy zastrešuje Best Boxing Club nielen olympíjsky, ale aj thajský box. Záujem o box stále rástol a nebolo to nič nezvyčajné, že na tréning prišlo aj 50 ľudí. Dodnes sa trénuje 5× do týždňa a tréningy sú systematicky pripravené tak, aby uspokojili každého.

V Best Boxing Clube trénujú nielen profesionálni boxeri, ale aj začiatočníci všetkých vekových kategórií a tiež dievčatá a deti. Tréningy prebiehajú pod dozorom diplomovaných profesionálnych trénerov. Aj preto postupom času v klube výrástlo alebo sa klub podieľal na raste niekoľkých úspešných boxerov (Nikolas Hoang – niekoľkonásobný majster a vicemajster Slovenska, Ľubomír Tomašovič, Andrej Šimkulič – majster Európy).

V roku 2015 bol klub nútený opustiť miestnosti v Best Fite (kvôli rekonštrukcii) a momentálne funguje presne tam, kde niekedy vznikol – v telocvičniach na ZŠ Pavla Horova v Devínskej Novej Vsi.

Lokácia nových priestorov klubu je ideálna pre záujemcov o box z Bratislavy a to najmä mestkých častí Dúbravka, Lamač, Karlová Ves, Záhorská Bystrica a Stupava a všetci sú samozrejme srdečne vítaní prísť si s nami zatrénovať.